MutuaTerrassa


L'HUMT incorpora noves restriccions en les visites als pacients     

Amb motiu de l'evolució epidemiològica i d'acord amb les recomanacions del CatSalut, des d'avui dijous -2 de desembre- es limita l'horari de visites a les plantes d'hospitalització i es restringeixen les visites d'acompanyants al Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). L'objectiu de les esmentades mesures és, com sempre, poder garantir la seguretat dels pacients i professionals de l'HUMT.

 

Aquestes restriccions contemplen una sèrie de requisits:

 

 

 • El pacient ha de designar un acompanyant que podrà fer les visites durant l'estada hospitalària. Ha de ser sempre el mateix i podrà fer una visita al dia, en el marc de l'horari establert:
 • Plantes generals: Pacients Llit A: de 13 a 14h  /  Pacients Llit B: de 18 a 19h                                                    
 • Planta de Salut Mental: Pacients Llit A i C: de 18 a  19h  /  Pacients Llit B: de 16 a 17h                                                    
 • UCI: UCI A: de 13:30 a 14:30h  /  UCI B (Llit A): de 13:30 a 14:30h  /  UCI B (Llit B): de 20 a 21h                                                    
 • Pediatria: 1 acompanyant les 24h. S'autoritzarà l'entrada d'un altre acompanyant (sempre el mateix i amb l'obligatorietat de         romandre amb la mascareta tota la visita) que pugui substituir puntualment a l'acompanyant fixe.
 • Sala de parts i maternitat: 1 únic acompanyant les 24h. (Nounats: entrada permesa nomes als pares)
 • Servei d'Urgències: Visites restringides. El pacient podrà designar un acompanyant a qui informar mentre estigui a Urgències    sense rebre visites i que podrà visitar-lo en cas que l'ingressin a una planta no Covid.

 

 

 

Aspectes a tenir en compte pels acompanyants:

 

 • Es recomana prioritzar que la persona acompanyant estigui correctament vacunada i que porti a terme estrictes mesures de prevenció de la transmissió, evitant conductes de risc i limitant al màxim les seves interaccions socials.
 • S'haurien d'abstenir de venir a l'hospital les persones amb signes i símptomes d'infecció respiratòria o en cas de sospita de contacte amb malalt de covid-19.
 • Tots els visitants han de fer servir solucions hidroalcohòliques per a la higiene de mans i posar-se mascareta quirúrgica. El rentat de mans s'ha de fer a l'entrar a l'hospital i a l'abandonar-lo.
 • Durant l'estada a l'hospital hauran de romandre preferiblement a l'habitació del pacient, i evitar transitar per sales comunes ni passadissos, excepte per anar al lavabo. Abstenir-se de visitar altres pacients.
 • No està permès les visites a pacients Covid-19+, exceptuant en aquelles situacions d' acompanyament a final de vida tal i com indica el protocol actual del centre.

 

 

 

Comunicació i informació clínica als familiars

La limitació horària de les visites a les plantes d'hospitalització i la restricció de visites al Servei d'Urgències condiciona la comunicació entre el personal sanitari i els familiars dels pacients i des de MútuaTerrassa es considera de vital importància poder garantir una informació fluida i continuada als familiars. Si bé hi haurà casos en què el propi pacient podrà traslladar la informació a la família, n'hi haurà d'altres que els professionals hauran de contactar telefònicament amb el familiar referent (designat prèviament pel pacient) per rebre informació sobre el seu estat. 
   

® MútuaTerrassa | Contacte