MutuaTerrassa Fundació Recerca Fundaciorecerca Serveis Centre De Documentacio I Recerca

Inici > Serveis > Centre de Documentació i Recerca

Taula de Continguts
 • Informació bibliogràfica
 • Préstec
 • Formació d'usuaris
 • Gestió adquisició de material
 • Prèstec interbibliotecari
 • Reprografia
 • Assessorament tècnic i documental

 • Informació bibliogràfica

  Servei d'informació i referència per donar resposta a qualsevol qüestió sobre la Biblioteca, el seus serveis i ajuda per a la recerca documental.
  Aquest servei està atès per personal bibliotecari des de les 9h, fins les 19h. de manera presencial.

  • Com fer les consultes

               Presencial: Us heu d'adreçar a la Biblioteca a l'horari d'atenció a l'usuari

                Electròniques ( online)

                Per telèfon: Podeu trucar al 937365050 ext. 3410.

   Declaració de confidencialitat:
   D'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides només s'utilitzaran per donar-vos els serveis demanats. Aquestes dades només seran accéssibles per a personal identificat i no estaran a l'abast de tercers.


  Préstec

  El servei de préstec us ofereix la possiblitat de treure matèrial documental del Centre de Documentació i recerca per un periode de temps determinat. Accés al catàleg
  Per poder-lo utilitzar és imprescindible disposar d'un document identificatiu que us pugui acreditar com a usuaris.


  Horari
   Durant l'horari d'obertura de la Biblioteca


  Quants documents i terminis
  El numero màxim de documents per treure serà de 5 amb un termini de retorn de 7 dies. El matèrial susceptible de préstec pot ser renovable.


  Matèrial exclòs de préstec

  Matèrial de referència
  Revistes o  publicacions periòdiques
  Tesis o Tesines
  Documents interns o de caràcter especial.


  Modalitats

  Préstec : durant una setmana es podrà gaudir del matèrial docent de la Biblioteca. 
  Préstec per hores: permet treure documents exclosos de préstec per unes hores i s'ha de retornar el matèrial al mateix dia. 
  Préstec caps de setmana i festius: Permet extreure documents exclosos de préstec els periodes festius.

  Retorn del matèrial

  Es por retornar el matèrial sempre que la Biblioteca estigui oberta i dintre del seu espai.
  Renovació del préstec

  Posar-se en contacte de forma presencial, per mail o per telèfon per la renovació del matèrial extret


  Formació d'usuaris

  La formació d'usuaris és un servei adreçat a tots els integrants del Grup Mútua per tenir coneixements dels serveis i recursos de la Biblioteca.

   


  Gestió adquisició de material

  Servei que engloba la gestió de l'adquisició, renovació, subscripció i reclamacions de tots els matèrials per la docència i la recerca en qualsevol tipus de format. Aquest matèrials  responen als proposats pels diferents grups d'interès que integren l'organització.
  Els usuaris que vulguin sol.licitar matèrial perquè formi part del fons documental poden fer arribar les seves peticions a la Biblioteca mitjancant petició.


  Prèstec interbibliotecari

  El servei de préstec interbibliotecari té com objectiu la localització i obtenció de documents que no es poden trobar al fons documental propi i que faciliten altres organitzacions.

  Adreçat a:

  • Podran gaudir d'aquest servei tots els usuaris que acreditin la pertinença al Grup.
  • Centres externs ( empreses, institucions)  que poden sol.licitar documents del fons documental del Centre de Documentació i Recerca.

  Abans de  sol.licitar documents s'ha d'haver consultat el catàleg:

  Catàleg recursos electrònics


  Presencial

  Telèfon

  Drets d'autor
  Els documents sol.licitats a través d'aquest servei es poden utilitzar únicament per a ús privat, docent o d'investigació.

   


  Reprografia

  La Biblioteca de la FMT posa a disposició dels usuaris els equipaments perquè es puguin reproduir documents del fons documental propi segons la legislació vigent en matèria de recerca i docència.


  Assessorament tècnic i documental

  Assessorar a tots els professionals en referencia a l'activitat científica.

  • Com redactar un article científic
  • Com gestionar les referències bibliogràfiques
  • Com citar documents
  • Com fer una bibliografia

   


  Darrera actualització: 02/05/2016   
  ® MútuaTerrassa | Contacte