MutuaTerrassa Fundació Recerca Fundaciorecerca Com Col Laborar

Inici > Col.laborar > Col·laboracions

La col·laboració amb la recerca és una forma gratificant, tangible i amb repercussions clares dintre de la comunitat de tots aquells que volen participar en l’avenç científic o que volen posar de manifest el seu compromís personal en aquest camp.
Taula de Continguts
 • Com s'hi pot col.laborar
 • Formes de col.laboracions
 • Quins beneficis s'asocien a les donacions
 • Cànon Donacions i Col.laboracions

 • Com s'hi pot col.laborar
  Fent aportacions al compte de la Caixa d'Estalvis i Pensions, núm.2100 0087 67 0200979612.
  Aportant directament recursos econòmics, que seran convenientment acreditats com a donació.
  Participant en actes, fòrums i debats. A la Secretaria de la Fundació
  Plaça del Doctor Robert, 5 · Telèfon 93 736 50 50 (extensió 3928) A/e:fundacioperlarecerca@mutuaterrassa.es

  Formes de col.laboracions

  Es defineixen tres categories de patrocini i/o col.laboració en funció del destí o finalitat de les aportacions fetes per a:

  • Un projecte científic concret
  • Equipament específic per a la recerca
  • Aportació genèrica per a la Recerca Biomèdica i Social realitzada en el sí  de la Fundació Mútua de Terrassa (FMT)

  Quins beneficis s'asocien a les donacions

  La col.laboració amb la recerca és una forma gratificant, tangible i amb
  repercussions clares dintre de la comunitat de tots aquells que volen participar en l’avenç científic o que volen posar de manifest el seu compromís personal en aquest camp.

  Hi ha, però, també altres guanys que poden variar depenent del tipus de col•laboracions:


  Fiscalitat

   

  Les donacions realitzades per persones físiques o societats en favor d'entitats beneficiàries del mecenatge donen dret a una deducció en la quota íntegra de la seva imposició personal:

  • Donacions efectuades per persones físiques: deducció de la quota íntegra del 25% de l'import donat (límit 10% de la base liquidable).
  • Donacions efectuades per persones jurídiques: deducció de la quota íntegra (minorada en bonificacions i determinades deduccions) del 35% de l'import donat. Límit 10% de la base imposable.


  Cànon Donacions i Col.laboracions
   

  Darrera actualització: 02/05/2016   
  ® MútuaTerrassa | Contacte